Σέλες

Σέλες
Επειδή η σέλα είναι ένα από τα σημαντικότερα εξαρτήματα πάνω στο ποδήλατο όσον άφορα την άνεση και την προστασία μας, ταξινομούνται σε κατηγορίες και τύπους ανάλογα με το είδος του ποδηλάτου και της χρήσης που κάνουμε! Στο κάθε μοντέλο περιγράφετε το υλικό, το μέγεθος, το βάρος και η συμβατότητα.
MtbMtb
BmxBmx